Endeleg er vi i gong

Postet av Stryn Fotball den 19. Apr 2023

Leiaren har ordet:

Som nyvald styreleiar er eg både spent og audmjuk for oppgåva. Fotball betyr mykje for mange, og det engasjera, det skal lokalfotballen og gjere. Sesongen er no i gong, og det er kjekt å sjå alle som er ute på bana frå 6 år til senior, jenter og gutar. Det er det viktigaste vi driv med.


Styret har mange ting ein har lyst å få til, noko kan ein få til på kort sikt, andre ting er lenger prosjekt.  

Vi ynskjer å bli betre på er kommunikasjon, derfor rullar vi no ut ei ny heimeside. Den er ikkje perfekt, men den er god nok til at vi lanserar den. Vi jobbar fortsatt med formatet og tar gjerne imot konstruktive innspel.  Dette blir plattforma ein kan finne ferske nyheiter, informasjon om treningstider, kampplanar osv. Vi har lagt til tabellane for Stryn damer og Stryn herrer, vi veit det har vore sakna hos enkelte. Vi håpar de blir fornøgd med sida. 

Vi ser at dei kulla med eit større støtteaparat rundt seg fungerar godt og det vil vi rette fokus mot. Vi treng foreldra til mange roller rundt laga, men viktigaste oppgåva er oppdragelse, og der treng vi heile landsbyen med oss.  Er ein mange som  delar på oppgåvene, blir det ikkje mykje på kvar enkelt, men også ein kjekk arena og være på.  Derfor ønskjer vi fleire foreldre som engasjerar seg. 

Så ei oppfordring, alle må huske å sjå på logoane ein har på drakta. Dette er lokale bedrifter som sponsar Stryn Fotball, bruk dei og handle lokalt. 

No er det berre å gje gass, i løpet av 8 veker, skal vårsesongen gjennomførast. 


Glede - ENGASJEMENT - Gode opplevingar.


Rune