Rune Ommedal fortset som leiar i Stryn Fotball!

Postet av Stryn Fotball den 29. Feb 2024

Stryn Fotball heldt Årsmøte onsdag 28.feb.På førehand hadde Ivar Paulsen (sekretær) og Veslemøy Ulen Belden (undomsrepresentant) takka nei til attval. I tillegg til desse stod leiar Rune Ommedal og styremedlem Oddvin Myklebust på val, begge desse hadde takka ja til attval og vart einstemmig valt for nye periodar i styret!

Ny i styret til Stryn Fotball er Malin Eikenes Tjellaug som erstattar Veslemøy som ungdomsrepresentant. Valnemnda hadde ikkje lukkast med å finne erstattar for Ivar, men årsmøtet gav styret fullmakt til å jobbe vidare med å finne ny sekretær. Ivar Paulsen har sete i styret til Stryn Fotball i ei årrekke, både som styremedlem, sekretær og ikkje minst styreleiar! Stryn Fotball takkar Ivar for god og viktig jobb for klubben gjennom mange år! Vi vil også ynskje Malin velkomen som nytt medlem i styret til Stryn Fotball!

Stryn Fotball sitt styre for 2024 er dermed:
Rune Ommedal (leiar)
Øystein Hesjedal (sportsleg leiar)
Johann Sigurdsson
Roar Haugstveit
Oddvin Myklebust
Malin Eikenes Tjellaug (ungdomsrepresentant - ny)

Saksliste Årsmøtet Stryn Fotball 28.02.24

Postet av Stryn Fotball den 21. Feb 2024

Årsmøte i Stryn Fotball 2024

Tid:     Onsdag 28.02.24 kl 19.00

Stad:  Basishallen - Cafeen

 

Sakliste

1. Godkjenning av stemmeberettiga
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av møteleiar, referent og 2 representantar til å skrive under protokollen
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2023
 5. Gjennomgang og godkjenning av rekneskap for 2023
 6. Fastsetting av treningskontingent for 2024
 7. Godkjenning av budsjett for 2024
 8. Val
 9. Endring farge på shorts/strømper på drakt for damer/jenter


Trygg på trening

Postet av Stryn Fotball den 15. Feb 2024