Renninfo:
Her kjem informasjon om renn arrangert av Stryn Alpin.
Terminlista for Stryn alpin ser slik ut.
  • Telenorkarusellen Renn 1, 23 Januar. Påmelding ved frammøte. Premiering ved deltaking på renn 2, 18 Februar
  • Fjord 1 Cup: Torsdag 28 Januar kl 18.00. Påmelding ved framøte, eller send e-post til oss. Premie til alle :-)
  • 05-07 Februar, Fartssamling med 2 renn søndag 7 februar. Super G og Super Combi (SuperG og Slalom)   
  • Sparebanken Vest Cup Slalom: 14 Februar*
  • Telenorkarusellen Renn 2, 18 februar. Påmelding ved frammøte, Gratis. Premiering for alle 3 renna.
  • Telenorkarusellen Renn 3, 05 Mars. Påmelding ved frammøte, Gratis. 
  • Grotlirenna Super G: 01 April  ÅPNA FOR PÅMELING.
  • Grotlirenna Utfor: 02 April ÅPNA FOR PÅMELING.

NB! Premiering Grotlirenna:

Rennet blir køyrt med endra klasseinndeling i forhold til NSF sitt reglement:
- Aldersbestemte klassar, junior og klasse A og D i henhold til reglement
- Veteran: blir slått saman til å gjelde E-I som ei klasse (født 1961-1985) 
- Super-veteran: blir slått saman til å gjelde J-O som ei klasse ( født 1960 eller tidlgere) 

Påmelding via minidrett  eller via E-post til stryn.alpin@hotmail.com 

*Påmelding via min idrett. Vis fram kvittering ved frammøte.